Upozorenja i napomene

UPOZORENJE! (Na sledećim ljudim se ne sme koristiti aparat)

• Trudnice ili žene u toku menstrualnog ciklusa
• Epileptičari
• Pacijenti sa malignim oboljenjima
• Pacijenti čije se rane nisu zalečile nakon operacije
• Sa akutnim ili zaraznim bolestima
• Sa srčanim bolestima ili pejsmejkerom
• Bolestima bubrega (kamen/pesak u bubregu)
• Koji imaju metalne predmete (šrafovi, itd) ili silikonski gel
• Ko ima povišenu telesnu temperaturu
• Genetska hiperosetljivost
Ljudi koji očekuju previše

Napomene

• Sve tretmane izvode obučeni kozmetolozi.
• Tretmani se rade kozmetičkim, a ne medicinskim aparatima.

• Uklanjanje visećih bradavica i svih ostalih kožnih promena na zahtev klijenta se vrše isključivo u estetske i kozmetičke svrhe. Svaka promena koja menja veličinu, oblik i boju se ne skida, već se klijent upućuje kod lekara specijaliste da bi se hirurški odstranilo i uzorak pošalje na analizu.